سرپرست حسابداری خبره

بدون امتیاز 0 رای
3,980,000 تومان

اكثر دانش آموختگان رشته ي حسابداري ، از ضعف در كار عملي حسابداري رنج مي برند و موقعيت هاي بسياري را بخاطر عدم تسلط بر مباحث اجرایی محیط کار ، از دست مي دهند . در اين كارگاه عملی ، سعي بر آن شده تا تمامي مواردي كه در محيط كار عملي رخ مي دهد ، شناسايي شده و در قالب يك مثال جامع آموزشي آورده شود . در اين دوره ،سناریوهای مالی  يك شركت بازرگاني که کار واردات نیز انجام می دهد در اختيار شما عزیزان قرار داده مي شود و از شما خواسته مي شود همانند حسابدار يك شركت واقعي ، ثبت ها و عمليات حسابداري را در اين شركت فرضي انجام دهيد .

1,655
3,980,000 تومان